ANBI Gegevens

Stichting Financiële Begeleiding BOOM (Budget Op Orde Maken)
Ook bekend als: Schuldhulpmaatje Hellendoorn
Constantijnstraat 32a
7442 ME Nijverdal
Telefoonnummer: 0610710088
KvK: 51909448
RSIN: 850223167

Bestuurssamenstelling:
Penningmeester: Henk Schonewille (H)
Secretaris: Marleen Nijen Twilhaar (M.M.)
Voorzitter: Chris Kuulman (C.F.)

Beleid van de stichting:

Stichting Financiële Begeleiding BOOM is opgericht op 26 januari 2011 met het doel het begeleiden van huishoudens/ personen die moeite hebben om hun financiën op orde te maken en te houden.

Alles wat Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) doet is erop gericht om inwoners van de Gemeente Hellendoorn met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en ondersteuning te bieden met gecertificeerde vrijwilligers (schuldhulpmaatjes), die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen ondersteunen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Met onze aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met de gemeente Hellendoorn en lokale maatschappelijke organisaties.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden krijgen voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- en presentiegeld worden toegekend. Ook kan geen van de bestuurders of andere personen, al dan niet verbonden aan de stichting, over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen

Stichting BOOM
Budget Op Orde Maken

Telefoon: 06 10 71 00 88
stichtingboom@stichtingdewelle.nl

© 2024 All Rights Reserved.