Uit de praktijk

Lees hier de ervaringen van Janine en Bennie. Ze zijn al jaren schuldhulpmaatje en dat doen ze goed. Net zoals al onze maatjes. Bel ons als we jou ook kunnen helpen met je financiële zorgen!

Janine's ervaring

Mijn maatje en ik kregen een alleenstaande moeder met 3 opgroeiende kinderen.

De hulpvraag was haar te helpen met haar weekbudget. Daar kwam ze niet mee rond. Ook had een kapotte diepvries.

We zagen dat het bij haar thuis geen vetpot was. Mevrouw stond onder bewind en moest nog 1,5 jaar schulden afbetalen. Een nieuwe diepvries was prio 1 maar daar was geen geld voor. We hebben samen de bewindvoerder gebeld. Die vroeg om het verzoek om een nieuwe diepvries te mogen kopen per e-mail te stellen. We hebben mevrouw geholpen die mail te maken. De bewindvoerder gaf daarop toestemming om een nieuwe vriezer aan te schaffen en die heeft ze dezelfde dag nog uitgezocht. De bewindvoerder heeft het bedrag aan haar overgemaakt zodat ze de vriezer kon betalen.

Vervolgens hebben we naar het weekbudget gekeken. We hebben haar geadviseerd contant te betalen en niet meer met de pinpas. Dat geeft meer inzicht in waar het geld aan wordt uitgegeven. Ook hebben we contact gezocht met de Voedselbank en bij de intake bleek dat ze daar de eerste maanden wekelijks een voedselpakket kon ophalen. Daar was ze heel blij mee.

Daarna hebben we onderzocht of ze voor de kosten van haar 3 kinderen in de leeftijd van 14, 13 en 11 jaar gebruik kon maken van het kindpakket. De oudste kinderen hadden een smartphone nodig omdat ze op het middelbaar onderwijs zitten. Hiervoor heeft ze zelf de benodigde gegevens opgevraagd bij haar bewindvoerder (jaaroverzichten en dergelijke) zodat we samen de aanvraag voor de minimaregeling konden invullen. Ze kreeg vervolgens van de gemeente het bericht dat ze in aanmerking kwam voor het declaratiefonds, het kindpakket en de regeling duurzame gebruiksgoederen. We hebben met haar besproken hoe ze gebruik kon maken van die regelingen zodat ze dat verder zelf kon regelen.

Na het inzetten van deze acties zijn we haar blijven ondersteunen en periodiek blijven opzoeken. We merkten dat het haar steeds beter lukte om zelf zaken op te pakken en dat meer zelfvertrouwen kreeg bij het regelen van zaken. Het einde van de WSNP was ook in zicht. Ze krijgt na afloop van het traject via haar bewindvoerder begeleiding en nazorg met betrekking tot haar financiën. Dit wilde ze zelf ook graag. We hebben aangegeven dat wanneer ze in de toekomst toch weer hulp van ons nodig heeft ze ons altijd kan benaderen. We kijken met tevredenheid terug op de samenwerking. Mevrouw was blij met onze hulp en wij hebben haar goed kunnen helpen om in de toekomst zelf verder te kunnen.

Janine

Bennie's ervaring

Hulpvrager is een jongeman van 24 jaar. Hij woont bij zijn vader. Zijn moeder is ruim een jaar geleden overleden. Financieel heeft zijn vader hem niet het goede voorbeeld gegeven, want hij zit zelf bij een bewindvoerder. Peter heeft over het algemeen een kort lontje. Door het overlijden van zijn moeder is hij “de weg kwijtgeraakt”. Impulsieve aankopen, een tijd in de gevangenis, allerlei deurwaarders aan de deur met beslagleggingen (o.a. auto). Gevolg: geen overzicht meer en een doos vol met ongeopende brieven/nota’s etc.

Hulpvrager heeft totaal geen overzicht meer en denkt dat hij wel meer dan € 20.000 schuld heeft. Hij vraagt ons om hem te helpen weer inzicht te krijgen in zijn financiële situatie. Ook wil hij weten hoe hij de schulden af kan lossen en weer structuur in zijn financiële handelen kan krijgen.

Allereerst hebben wij hem uitgebreid zijn verhaal laten doen. Hij is blij uiteindelijk toch hulp ingeroepen te hebben, maar zijn hoofd zit helemaal vol van de zorgelijke situatie. Vervolgens hebben wij eerst al zijn enveloppen (die nog dicht zaten) geopend en per onderwerp/crediteur gesorteerd. Wij hebben een opzet gemaakt van alle schuldeisers en beslagleggingen. Om een beeld te krijgen wat de afloscapaciteit zou zijn, is er een budgetplan gemaakt. Hierin worden alle inkomsten en uitgaven opgenomen. Zo wordt duidelijk wat er overblijft. Hulpvrager heeft wel een baan en heeft weinig lasten, omdat hij bij zijn vader woont. Vervolgens hebben wij alle 14 schuldeisers en deurwaarders gebeld. Hierbij is de totale schuld opgevraagd en hebben wij (een zo laag mogelijke) aflossing afgesproken. Bijna alle crediteuren/deurwaarders werkten daar prima aan mee. Ze waren al lang blij dat er nu schot is zat, want hulpvrager reageerde nergens op bij hen. Wij hebben verder met hulpvrager afgesproken dat hij een bepaald bedrag per week (op een vaste dag) mocht pinnen en verder zijn pinpas niet mocht gebruiken. Allen cash mocht hij betalen, zodat hij een beter overzicht houdt. Alle nota’s/brieven hebben wij in mappen geordend.

Hij lost nog steeds maandelijks de schulden af. De 14 crediteuren zijn inmiddels gereduceerd tot 5. Over 4 maanden is hij van alle schulden af. Een punt is wel dat hij nog steeds impulsief dingen kan doen en een kort lontje heeft. Dit zal de komende tijd nog de nodige aandacht vragen, om te zorgen dat hij niet weer in eenzelfde situatie raakt.
Deze situatie geeft ook aan, dat je zelfs met een goed inkomen en weinig vaste lasten in de financiële problemen kunt komen. Voor de korte termijn lijken de ergste problemen opgelost. Positief is verder dat hulpvrager ook psychische hulp heeft gevraagd om dezelfde problemen in de toekomst te voorkomen. Over het algemeen zijn hulpvragers zeer prettige personen (ook in dit geval) om mee om te gaan. De valkuil is vaak dat ze te gemakkelijk te beïnvloeden zijn.

Bennie

Stichting BOOM
Budget Op Orde Maken

Telefoon: 06 10 71 00 88
stichtingboom@stichtingdewelle.nl

© 2024 All Rights Reserved.