Onze (schuldhulp)maatjes

Onze (schuldhulp)maatjes

Onze vrijwilligers noemen wij: (schuldhulp)maatjes. Ieder maatje heeft een gedegen door ons georganiseerde cursus met goed gevolg doorlopen en een verklaring van goed gedrag. Na een goede match tussen hulpvrager en maatje(s), is het maatje vaak de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Hij/zij kan iemand helpen om wellicht het tij te keren, ondersteuning te geven tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog te helpen om de financiële huishouding op orde te houden. Jaarlijks wordt een maatje bijgeschoold en begeleid door een coördinator van Stichting BOOM. Certificering en bijscholing vindt plaats via de landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

 

Stichting BOOM – voor en door inwoners van de gemeente Hellendoorn