VOOR IEDEREEN IN HELLENDOORN!

Iedere inwoner van de Gemeente Hellendoorn die een steuntje in de rug zoekt bij het op orde brengen van geldzaken kan bij ons aankloppen. We luisteren naar je verhaal en nemen de tijd. Onze vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. We geloven rotsvast in de optelsom van 1 + 1 = 3.

Samen bereik je meer.

VOORKOM SCHULDEN


Als je het elke maand net niet red met je geld dan kun je al aankloppen bij Stichting BOOM. Dan voorkom je dat je schulden krijgt. Dat is beter dan aankloppen als er al achterstanden zijn. Met een lege bankrekening kun je tegenvallers niet opvangen. We gaan samen kijken waar je geld aan op gaat en hoeveel geld er binnenkomt. We gaan ook bekijken of je gebruik maakt van alle voorzieningen die er zijn als je weinig verdient of een uitkering krijgt. We werken ook samen met het Stichting Hulpfonds Hellendoorn en met Stichting Voedselbank Hellendoorn. We helpen je graag contact te leggen met instanties als je dat wilt.

SCHULDEN AFBETALEN


Ook als je schulden hebt kun je bij Stichting BOOM terecht. We kunnen samen bepalen hoe groot het betalingsprobleem is en hoeveel je per maand kunt afbetalen. Als het nodig is helpen we je de bedrijven te vragen om een afbetalingsregeling als je dat lastig vindt. We kunnen samen bellen naar instanties als dat nodig is. Als bedrijven deurwaarders hebben ingeschakeld of er is huurachterstand dan lukt het Stichting BOOM meestal wel om wat uitstel van betaling te krijgen zodat een goed plan gemaakt kan worden. We werken ook samen met het Stichting Hulpfonds Hellendoorn en met Stichting Voedselbank Hellendoorn. We helpen je graag contact te leggen

BUDGETPLAN MAKEN


Of je nu wel of geen betalingsproblemen hebt, het is altijd verstandig om goed inzicht te hebben in je financiën. Het maken van een budgetplan geeft dat inzicht. Dat is extra belangrijk nu betalen met pasjes zo gemakkelijk gaat. Het valt ons op dat hulpvragers vaak niet weten hoeveel geld ze uitgeven aan dingen die ze eigenlijk niet nodig hebben. Vaak is dat honderden euro’s per maand. Door een budgetplan te maken krijg je het inzicht wel. Met een plan weet je wat je inkomsten en je vaste kosten zijn en kun je zelfs bepalen of je nog ruimte overhoudt om te sparen. Met wat geld achter de hand kun je een tegenvaller makkelijker opvangen. Wij helpen je ook graag met het maken van een budgetplan!

Stichting BOOM
Budget Op Orde Maken

Telefoon: 06 10 71 00 88
stichtingboom@stichtingdewelle.nl

© 2024 All Rights Reserved.